Om oss Kontakt
och
Blanketter
Klagomålsrutin Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vår verksamhet

Om oss

Vi är en fristående förskola, centralt belägen i Kullavik som startades 1999.
Förskolan drivs som ett personalkooperativ, vilket innebär att delar av personalen ingår i styrelsen som driver förskolan.

Vår förskola har fyra avdelningar:

Månen 1-3 år
Regnbågen 1-3 år
Solen 3-5 år
Kometen 3-5 år

På varje avdelning arbetar två förskollärare och en barnskötare.
Utöver avdelningspersonalen finns kokerska, städerska och förskolechef på förskolan.


VÅRT KÖK
Enligt Läroplanen för förskolan skall barnen ”erbjudas en god omsorg och en väl avvägd dagsrytm” och där spelar måltiderna och den atmosfär som råder vid matsituationen stor roll.
Vi vill ge barnen härliga matminnen och de skall känna dofter från hemlagad mat.
Vi vill förmedla att det är en viktig uppgift att vara dukbarn. Dukbarnet dukar, hämtar matvagnen i köket och presenterar dagens måltid för sina kamrater.
Vid matbordet samtalar vi i lugn och ro och njuter av maten.

Köket följer Livsmedelsverkets riktlinjer och kontrolleras regelbundet av Miljö o Hälsa, Kungsbacka kommun.

Tre måltider serveras under dagen:

Frukost: kan bestå av olika sorters gröt, naturell osockrad fil eller yoghurt, smörgås, grönsaker.
En gång i veckan serveras ägg och varm choklad gjord på kakao.

Lunch: bestående av fisk/kött/kyckling/vegetariskt med tillbehör som ris, pasta, potatis och grönsaker.
Måltidsdryck är vatten eller mjölk och till efterrätt frukt.

Mellanmål: kan exempelvis bestå av mjölk och smörgås med olika pålägg, pannkakor, fruktsallad, naturell fil/yoghurt.
Grönsaker och frukt ingår alltid.Under dagen serveras extra frukt till de minsta barnen samt barn som är kvar lite längre på eftermiddagarna.

Vid behov tillagas även allergianpassad kost.

VÅR MÅLSÄTTNING ÄR…
”Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.”
(Utdrag ur Läroplan för förskolan Lpfö 98/2010.)


Vårt övergripande mål är att ge alla barn som vistas hos oss en trygg start i livet och att barn och föräldrar minns tiden i förskolan som positiv och betydelsefull.
Varje familj skall känna sig välkommen och delaktig och verksamheten skall utgå från barnens nyfikenhet och deras lust att lära samt deras erfarenheter, intressen, behov och åsikter.
Barns lärande sker genom utforskande lek och socialt samspel. Detta genomsyrar vår verksamhet och i leken främjas även andra viktiga områden som fantasi, social förmåga, empati och språkutveckling.

VÅRT ARBETSSÄTT
Vi strävar efter att ha tydliga mål och ett tydligt innehåll i vår verksamhet och arbetet utgår från läroplanen för förskolan, Lpfö 98, som reviderades 2010. Förskolan är sedan 1/7 2011 en egen skolform och lyder under skollagen.

En av våra viktigaste uppgifter är att få barnen att känna sig trygga med förskolans miljö och med oss pedagoger och vi lägger stor vikt vid detta i vårt arbete. Det skall alltid finnas tid och möjlighet till att prata om stort som smått, att få tröst eller att bara sitta i ett knä och mysa.

BARN KAN…
Denna tanke ska genomsyra allt pedagogiskt arbete och grunden utgörs av barn, pedagoger och förskolans miljö. Tanken kommer från en pedagogisk filosofi som utvecklats i den italienska staden Reggio Emilia.

Barn är kompetenta individer som vill lära, veta och växa och vi vill att vår pedagogiska verksamhet utgår från barnens tankar, behov och intressen och att barnen är delaktiga i det som sker. Detta gör att barnen ställs för lagom stora utmaningar och väcker deras engagemang.

Pedagogerna har ett projektinriktat arbetssätt där man är lyhörd för barnens intressen och tankar när man lyssnar och observerar. Dokumentation sker med hjälp av anteckningar och foton och används som underlag för utvärdering och planering samt kvalitetsarbete. Viss dokumentation visas upp på avdelningarna t.ex. genom att teckningar och foton sätts på väggarna och bildspel i fotoramar. Föräldrarna informeras också om vad som sker på deras barns avdelning genom veckobrev.

Miljön ska få barnen att känna lust att skapa, lära, röra sig, experimentera mm. Barn har olika sätt att uttrycka sig på, därför finns "områden" för olika aktiviteter såsom byggkonstruktion, målning, sång o dans, rum för avkoppling etc.

Miljön ska vara tydlig och det är viktigt att barnen vet vad som händer i olika rum eller delar av rum. I miljön ska finnas utrymme för flexibilitet, är barnen för tillfället intresserade av att leka frisör är det pedagogernas uppgift att arrangera en miljö som utvecklar just denna lek, samt att ändra miljön när detta intresse avtar.

Startsidan