Om oss Kontakt
och
Blanketter
Klagomålsrutin Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vår verksamhet

Vår verksamhet

2015
Januari Februari Mars April Maj Juni Augusti September Oktober2014


JANUARI 2014

Regnbågen

”Lisebergsmålning”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material o redskap. (ur Lpfö 98)

Vi har startat upp projektet med Pippi Långstrump.
Vi har gjort Lilla Gubben som vi ska använda oss av i samlingen
för att se hur många barn som är här. En blå prick för varje barn.Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematiken för att undersöka, reflektera och pröva olika lösningar (ur Lpfö 98)

--------------------------------------------------------------------------------------

Månen

Äntligen är det vinter! Många barn fick uppleva sin första snö denna månad.
Vi passade på att känna på snön, röra oss i snön, leka, bygga och att ha roligt.

Sedan målade de var sin snögubbe.På samlingen pratade vi om vad man kan göra i snön, vad man har för kläder
när det är kallt och om färgen vit.
Vi sjöng sånger om snögubbar och tittade på dockteater.Förskolan skall sträva efter att varje barn
• utvecklar sin skapande förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter
i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse….
• Tillägnar sig innebörden och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband
och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld. (ur Lpfö 98)


--------------------------------------------------------------------------------------

Solen

Under vårterminen 2014 planerar vi att gå till skogen varje vecka.
Ronja Rövardotter kommer att vara vårt ”verktyg” i naturkunskap och hon kommer att ge barnen små uppdrag i skogen. De har bland annat letat efter olika spår i snön och spridit ut brödsmulor till fåglarna.Utevistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö. (ur Lpfö98)

Härliga vinter! Vi har haft någon vecka då vi kunnat leka ute i snön.
Kvittrande har barnen svischat nerför kullen på gården och snögubbar har skapats både ute och inne.--------------------------------------------------------------------------------------

Kometen

"Barns språkutveckling sker i ett socialt, kommunikativt sammanhang.
Vi utvecklar barnens förutsättningar för att längre fram kunna ta itu med skriftspråkets kod"
Vi på Kometen vill skapa en skriftspråksvänlig miljö med hjälp av
högläsning, samtal, upprop, flanosagor, veckans ramsa, sånglekar och språklek.

Pippi Långstrump kommer att närvara med olika språklekar:

- Läsa rim och ramsor
- Mungymnastik
- Klappstavelser
- Sätta ihop ord
- Språkligt skapande

och mycket annat kul!--------------------------------------------------------------------------------------FEBRUARI 2014

RegnbågenFörskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld. (Lpfö 98)

Vi har arbetat med våra basfärger och gjort experiment där vi blandat till nya färger.Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära. (Lpfö 98)

Vi har startat upp vårt cirkusprojekt.
Pippi kom på besök och berättade om sin dag på cirkus.
Barnen får tillsammans skapa en cirkus och vara cirkusartister.

--------------------------------------------------------------------------------------

Månen

Vi har pratat om Emil och hans bondgårdsdjur.
På samlingen blev det mycket teater med Emildockan och gosedjuren.
Barnen lärde sig djurens riktiga namn (t.ex. galt, sugga, kulting) och var djuren bor (t.ex. svinstia).Vår höna Thea satt i sitt rede, värpte ägg och det kläcktes en kyckling.

Barnen målade grisar och modellerade kor av saltdeg.Förskolans verksamhet skall främja leken, kreativiteten och det lustfulla lärandet. (Lpfö 98)

--------------------------------------------------------------------------------------

Solen

Värdegrunden

Tillsammans med barnen har vi jobbat fram ”kompisregler”. Hur är man en bra kompis?
Vad ska vi ha för gemensamma regler här på vår avdelning för att alla ska må bra?Enligt läroplanen Lpfö 98/10 skall alla på förskolan sträva efter att varje barn skall: • Utveckla sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter
och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler.


Vi har sjungit sången ”Vi är vänner” och poängterat för barnen att lyssna på texten.Vilka gemensamma regler vi vill ha här på förskolan, så att alla ska må bra och trivas samt hur man är en bra kompis.
För att visa att barnen håller med om våra gemensamma regler, samt hur man skall vara en bra kompis, fick barnen sätta upp sin hand runt kompis-solen.--------------------------------------------------------------------------------------

Kometen

På kometen läser vi och pratar om ord. Ord kan betyda och säga många saker.
Vi rimmar på ord och vi skriver ord. Barnen får själva ”lekskriva” vad de vill att det ska stå.
Andra naturliga skrivsituationer är när vi skriver barnens namn på deras platser, lådor och vilka som är dukbarn, vems sittplats det är och vem som hänger sina kläder på kroken.

Barnen ska få möjligheter att utveckla nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra. (Lpfö 98/10)

Återberättar saganHär sitter vi alla i samling och återberättar sagan om Petter och hans fyra getter. Boken är en rim saga och här hjälps vi alla åt att berätta sagan med hjälp av en teater med figurer som är tydliga och där barnen får fylla i rim ord som t.ex. Petter och hans fyra…

”Lekskriver”Så här kan det se ut när barnen ”lekskriver”. Detta är en naturlig del i barnens skriftspråkutveckling som bör uppmuntras.
Våra stora barn har börjat skriva och rita egna böcker där de skriver lite själva och där vi pedagoger hjälper dem med att sätta ord på det som de vill ska stå.

--------------------------------------------------------------------------------------MARS 2014

RegnbågenVi har inför påsk dekorerat och planterat krasse i en mugg.

Barnen utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen,
liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen. (Ur Lpfö 98/10)
Barnen har fått lämna in sina favoritmaträtter och så har vi röstat fram Regnbågens bidrag till önskeveckan lite längre fram i vår. Vårt val blev spagetti med köttfärssås.

Barnen utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter
och därmed få möjlighet att påverka sin situation. (Ur Lpfö 98/10)


--------------------------------------------------------------------------------------

Månen

Barnen höll ofta på att leka superhjältar. Vi lät barnen tillverka egna dräkter: De fick måla en t-shirt som vi sydde fast en mantel på och de gjorde var sin ansiktsmask. Barnen hittade på ett namn och en karaktär med speciella egenskaper. Vi lade mycket vikt på att superhjältar är snälla och hjälper andra.Även personalen hade var sin karaktär:

Supersnälla Silvertjejen som vill att man skall vara en bra kompis, Super-Kitty som tar hand om skadade djur och Super-Sopan som lär barnen att man inte slänger skräp i naturen.Barnen klistrade tavlor av ”fint” skräp.

Barnen skall utveckla sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika material och redskap.
Barnen skall utveckla sin förmåga att ta hänsyn till och vilja hjälpa andra människor.
Barnen skall utveckla respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
(Ur Lpfö 98/10)


--------------------------------------------------------------------------------------

Solen

Vi jobbar med bondgården och lär oss om djuren som finns där. Barnen har själva bestämt vilka djur som vi ska lära oss mer om.
Vi skapar djuren i olika material och sedan flyttar de in i barnens egna små ladugårdar.Kaninen, kossan och kycklingen är nu inflyttade.

Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans verksamhet. Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet. (Ur Lpfö 98/10)

Vi experimenterar med olika vätskor och densitet. Spännande! Hur kan det bli såhär?Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen. (Ur Lpfö 98/10)

--------------------------------------------------------------------------------------

Kometen

Här har våra fantastiska formgivare snickrat fina träsaker. Det blev hästar, bilar, flygplan, motorcyklar, käpphästar, rums-hjärtan, båtar, tåg, robotar och en godisskål. Alla formgivare fick berätta om sin skapelse.

Här har barnen fått utveckla sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla sina upplevelser och tankar. (Ur Lpfö 98/10)

Av allt detta gjorde barnen en utställning och skrev en inbjudan till sina föräldrar, där de bjöd in dem på ett drop-in.
Här fick barnen själva utforma inbjudan och sedan skriva vad det skulle stå.Här har barnen fått utveckla sitt intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner. (Ur Lpfö 98/10)

--------------------------------------------------------------------------------------APRIL 2014

PÅSKEN

Här på vår förskola firar vi olika traditioner vilket vi tycker är både roligt och viktigt.

I förskolans uppdrag ingår att såväl utveckla barns förmågor och barns eget kulturskapande
som att överföra ett kulturarv – värden, traditioner och historia, språk och kunskaper
– från en generation till nästa. (Ur Lpfö98/10)
Inför påsken har barnen påskpysslat. De har bland annat tillverkat kycklingar och påskkärringar.
De har tittat på dockteater som handlade om påskkärringar, kycklingar och påskharar.
Dessutom har barnen lärt sig nya sånger som hör påsken till.

Onsdagen före påsk hade vi påskfest!Barnen fick klä ut sig och vi träffades, stora som små och sjöng påsksånger och som vanligt kom Hönan Agda och hälsade på.
I år hade hon även med sig sina två vänner, påskkärringarna Berith och Gunhild.
Hönan Agda hade med sig ett stort påskägg fyllt med massa kycklingar.
En till varje barn!Efter sång och bus med våra ”gäster” serverade förskolans egna kök en fantastisk påsklunch med massa god mat och påskglass.

--------------------------------------------------------------------------------------

FIXARKVÄLL

En gång på våren träffas vi och gör fint på barnens gårdar. Då kommer de föräldrar som har möjlighet hit till förskolan för att hjälpa oss.
Vi målar, rensar, sopar och snyggar till.

Denna tradition är uppskattad och trevlig. Föräldrarna har möjlighet att träffa varandra och barnen uppskattar det fina resultatet!--------------------------------------------------------------------------------------MAJ 2014

KOMPISVECKA

Utifrån förskolans likabehandlinsplan genomförde avdelningarna en speciell kompisvecka.

Vi fokuserar på ett ämne ur planen/termin och vårterminens val blev KOMPISAR.

Förskolan skall ta tillvara och utveckla barnens förmåga till ansvarskänsla och social handlingsberedskap, så att solidaritet och tolerans tidigt grundläggs.
Förskolan skall uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Barnens omtanke om andra skall utvecklas. (Ur Lpfö98/10)


Varje avdelning hittade på olika projekt.

Hur ska man vara som kompis?
Ge varandra beröm, säga snälla saker om sin kompis.
Uppmuntra varandra ofta. Lyfta fram det som är bra hos varandra.
Respektera allas olikheter, styrka och svaghet.
Låta barnen få känna att de är betydelsefulla.Vi läste bokserien "Tio små kompisböcker" som handlar om olika sätt att vara en bra kompis på, t.ex. att dela med sig, att säga förlåt, att krama och trösta den som är ledsen, att samarbeta osv.Vi använde de stora gosedjuren som följde med böckerna i uppföljningssamtalen.Månen spelade upp innehållet av de olika böckerna som dockteater så att barnen kom fram till olika sätt att lösa konflikter och lät barnen spela upp små pjäser med figurerna.

KompissångPå de stora avdelningarna fick varje barn vara "Dagens Kompis".
Barnen sa fina saker om hur var och en är som kompis och och vad de är bra på och det blev sedan till ett diplom åt var och en.

Utveckla sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöka förstå andras perspektiv. Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja hjälpa andra.
(Ur Lpfö98/10)


--------------------------------------------------------------------

GÅRDSFEST

Varje år i maj har vi en stor och rolig gårdsfest tillsammans.
Alla barnen deltar och vi bjuder in föräldrar och släktingar.
I år hade vi Astrid Lindgrens olika karaktärer på besök.Solen lyste och stämningen var på bästa tänkbara sätt.Vi hade servering, fiskdamm, poängpromenad, lotterier och glada sjungande barn på kullen.
I år var sångtemat ”kompisar”.

Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen.
(Ur Lpfö98/10)


--------------------------------------------------------------------

UTFLYKT MED DEN STORA GRUPPEN 3-5 ÅR

Vi gör en större utflykt varje år under våren.
I år tyckte vi att skogen och dess fantastiska utbud av grönska, upptäckande och utmanande miljö skulle vara rolig att utforska.
Vi åt vår lunch i skogen och tog med oss grillar för att kunna grilla korv, mums.Barnen hade fått ta med sig en ryggsäck som var packad med olika smarriga saker som de satte sig på en lång stock och avnjöt med ett stort leende.
Sen utforskade vi skogen och allt som fanns att göra där.

--------------------------------------------------------------------JUNI 2014

Finfint sommarväder

Allt temaarbete är avslutat och nu passar vi på att vara ute mest hela dagarna i det fina vädret.
På vår gård kan man cykla, springa, gunga, gräva, spela fotboll, balansera och mycket, mycket mer!
Midsommar

Alla tillsammans firade midsommar på gården. Vi började med att klä vår midsommarstång och sedan sjöng och dansade vi kring den. De barn som ville kunde därefter hoppa säck, kasta ärtpåsar och balansera potatis på en sked. Vi dukade långbord och åt lunch ute i det fina vädret!
Avslut på terminen

Pippi kom förbi och öppnade en glasskiosk på gården.
Alla barnen fick varsin guldpeng för att kunna köpa en glass utav henne. Barnen satt i gräset på kullen och åt sina glassar.
Sedan hälsade Pippi ”Glad Sommar” till oss alla!--------------------------------------------------------------------SEPTEMBER 2014

UPPSTART AV HUSETS TEMA "KOMMUNIKATION"

Fröken Helené på Kometen berättade sagan om de tre bockarna bruse. Till sin hjälp hade hon bilderna på en flanotavla så att alla kunde se.Fröken Lisbeth hade en hemlig låda med sig. Med hjälp av olika ledtrådar på olika djur gissade barnen vilka djur som fanns i lådan. Lite klurigt. Tex beskrivningen att ”detta djur lägger sig under löven för att sova under vintern. Om man stoppar ner sin finger i lådan här kan man sticka sig”. Gissningar på bi och igelkott bland barnen och visst var det en igelkott som fanns i lådan.

Samlingen avslutades av barnen på Kometen som ställde sig upp och med hjälp av teckenspråk läste de tillsammans ramsan om Pelle Plutt. Jätteduktiga!

--------------------------------------------------------------------

15-ÅRS JUBILEUM

Förskolan har nu varit personalkooperativ i 15 år och det ville vi fira!Pippi kom och hälsade på vårt kalas och vi sjöng tillsammans på kullen.Barnen fiskade i fiskedamm, lekte olika lekar som att kasta ringar och kasta ärtpåsar. Vi åt korv med bröd till lunch ute på gården och till efterrätt åt vi vår lååååånga rulltårta.

--------------------------------------------------------------------OKTOBER 2014

Regnbågen

Vi har startat upp vårt arbete med boken "Knacka På"I arbetet har vi använt skolådor som vi målat i färgerna som finns med i boken.
Färg, form, antal är det som vi lagt fokus på.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och grundläggande egenskaper för antal.(Lpfö-98)--------------------------------------------------------------------------------------

Månen

Ett väl utvecklad språk underlättar barnets förmåga att kommunicera med andra. Barnet använder sitt språk för att förmedla sina behov, tankar och känslor till omvärlden. Att kunna ge uttryck för sina uppfattningar i ord gör att barnet stärker sin jaguppfattning, det vågar ta för sig och kan påverka sin situation.

I vårt pedagogiska arbete med målsättningen att främja barnens språkutveckling har vi använd oss av boken ”Knacka på” som utgångspunkt. Boken inspirerar till samtal med barnen och till olika aktiviteter.

Vi har spelat dockteater med djuren som förekommer i boken. Vi vill att barnen blir inspirerade till att hitta på små egna sagor efter egen förmåga och på så sätt använder sig av sitt språk.Barnen har tillverkat trummor som vi har använd på samlingen.--------------------------------------------------------------------------------------

Solen

Vi har låtit barnen leda oss med sina tankar och önskningar på några samlingar.
Vi hamnade bland hajar och späckhuggare. Med hjälp av datorn och Ipaden letade vi fram massor av fakta och härliga bilder.
Detta blev sen till ett kollage som barnen gärna stannar till vid och diskuterar och berättar.Vi har tagit promenader till vår närliggande skog. Där passar vi på att klättra och bygga och leka. I skogen samlas vi på vår långa samlingsgren som ligger på marken.Här sitter vi alla tillsammans och sjunger, luktar, känner och reflekterar om skogen.
Vi plockar med oss löv och kottar och skapar en plats till igelkotten inne på avdelningen som ska gå i ide.--------------------------------------------------------------------------------------

Kometen

Kometen arbetar med projektet ”Språklek”

Vad är då en språklek?

Jo, vi kommunicerar på olika sätt. Det är viktigt för barnens sociala och språkliga utveckling.
Barnen lär sig samspel med omgivningen och utvecklar då sitt språk. Genom att få samspel med varandra blir barnen medvetna om sig själva, lär sig uttrycka känslor.

De får uppleva ”här – är jag”
Barnen lär sig föra in fantasin i leken. De använder språket till att göra verkligheten till fantasiberättelser, rollekar och de kan leka med rim och ramsor.
På detta sätt blir ”vad – är – det” och ”varför – frågor” ett sätt för våra barn att få upplysningar om saker som händer runt omkring dem. Barnen blir medvetna om språkets olika funktioner. Jag – har – något – att – säga – dig”.Oktobers språklek är kring sagan ”Tummens resa”.

Här kommunicerar vi kring boken händelser. Boken handlar om färger. Barnen har fått lära sig vad de olika färgerna heter och hur man kan blanda färger för att få fram nya färger. Vi har även sjungit om tummen och barnen har även de fått resa ut i världen. Vi har dokumenterat med skrivspråket som symbolspåk och teckenkommunikation.--------------------------------------------------------------------------------------NOVEMBER 2014

Regnbågen

Förskolan ska lägga stor vikt att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkiga världen.
(Lpfö-98)
Vi har på avdelningen satt upp alfabetet med bilder som associerar till bokstaven.
Barnen har ”lärt” sig vilken som är deras bokstav och står gärna och kommunicerar vid denna vägg.

Vi har även skapat utifrån boken Knacka på. Vi har jobbat lite extra med den gröna dörren och det som finns bakom den. Fina apor har fått fönsterplats och gröna tavlor hänger till beskådande i dockvrån.--------------------------------------------------------------------------------------

Månen

Boken ”Knacka på” inspirerar till att prata om de olika färgerna på dörrarna.
Vi ville göra barnen uppmärksam på att det finns olika färger och vad de heter.

Barnen har fått måla med röd färg, de har klistrat ett collage med blåa föremål och gjort handavtryck.På samlingarna har barnen bl. a. sorterat figurer och leksaker efter färg och lagt dem på papper i samma färg.
Sedan sjöng vi olika färgsånger.--------------------------------------------------------------------------------------

Solen

Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sitt ord- och begreppsförråd och sin förmåga att leka med ord, sitt intresse för skriftspråk och för förståelsen av symboler samt deras kommunikativa funktioner. (Lpfö-98)

Vi pratade om motsatsord och barnen fick var sin bild och letade upp bildens motsats.
Sedan sa vi olika ord som barnen skulle säga motsatsordet till. Det blev lite olika diskussioner om några ord. T.ex om motsatsordet till liten är vuxen? Mörkt - Dag? Klurigt.I en språklek övade vi på att följa instruktioner.
Barnen dansade runt medan en pedagog spelade på en trumma. När trumman slutade spela skulle man göra samma som trumspelaren. T.ex. stå på ett ben, snurra ett varv, peka på sin näsa, flaxa som en fågel.
Sedan fick barnen, en och en, vara den som spelade och visade vad de andra skulle göra.--------------------------------------------------------------------------------------

Kometen

Novembers språklek är kring ”Totte klär ut sig” skriven av Gunilla Wolde.Vi kommunicerar kring bokens händelser.
Boken handlar om när Totte och hans kompis Malin klär ut sig.
Barnen har under den här perioden haft fri tillgång till utklädningskläder, vilket har resulterat i exempelvis olika rollekar. Vi har lekt lekar och sjungit olika sånger om kläder.

Barnen håller just nu på att skapa sig själva i sin naturliga storlek, och vilka konstverk det blir!--------------------------------------------------------------------------------------DECEMBER 2014

Advent

I december samlas vi alla på förskolan i lekhallen och har adventssamling.
Varje avdelning ansvarar för varsin samling.
Vi tänder ljus, läser verser och sjunger tillsammans.

Lucia

Inför Lucia övar vi och sjunger och fixar. Det är dags att bjuda in föräldrar, syskon och släktingar. Fantastiska barn lussar sen för sina gäster och bjuder på fika och myser.

Julpyssel

Barnen pysslar och vi bakar lussekatter och pepparkakor.

Jullunch

Varje år, veckan innan jul, dukar vår kokerska Lena upp till jullunch.
Vi dukar fint och äter gott.
Och till efterrätt serveras glass i stora lass!

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

-------------------------------------------------------------------------------------

Startsidan