Om oss Kontakt
och
Blanketter
Klagomålsrutin Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vår verksamhet

Vår verksamhet

2015
Januari Februari Mars April Maj Juni Augusti September Oktober2014


SEPTEMBER 2015

Månen

Vi har valt att lägga fokus på naturvetenskap denna termin.

På vår första promenad upptäckte barnen många sniglar som de blev intresserade av. Tillsammans med barnen studerade vi dessa på nära håll. Barnen upptäckte att snigelns ögon sitter på ”skaft” och har ett hus på ryggen som de kröp in ibland. Det var spännande att pröva hur sniglarna kändes att ta på.

Tillbaka på förskolan forskade vi mer om snigeln. Sedan fick barnen tillverka var sin snigel med trolldeg, pompombollar och piprensare.

Förskolan skall sträva efter att varje barn:
• ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper.
• stimuleras i sitt intresse för naturkunskap.
• utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturkunskap.


--------------------------------------------------------------------------------------

Regnbågen

I vårt arbete med natur och teknik har vi arbetat med färgen blå och vatten. Barnen har gjort blåa tavlor i flera moment, vi har gjort experiment med vatten för att se vad som flyter och sjunker.

Förskolan ska sträva efter att varje barn:
-utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika material och tekniker.
-utvecklar förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp och för enkla naturvetenskapliga fenomen, liksom sitt kunnande om växter och djur.


Ett par bilder på tillverkningen av tavlor resp. vattenexperiment.--------------------------------------------------------------------------------------

Kometen

Under den här terminen kommer vi på Kometen att använda sig av skogens skafferi. Vi kommer att ta oss ut i vår härliga skog och titta och plocka vad som finns att finna och som man kan skapa fina saker med.

I september har vi hämtat material så att vi har kunnat göra fina stentroll. Här har barnen fått samla eget material och sedan skapat ur egen fantasi och se så fina och härliga stentroll vi fick.
Lpfö 98 Mål Utveckling och lärande

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama

Arbetslaget ska utmana barnens nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturkunskap och teknik.


--------------------------------------------------------------------------------------

Solen

Vi har under september månad studerat och dokumentera ”vårt” träd (ett träd ute på stora gården). Barnen har tagit kort på trädet och tillsammans i två mindre grupper fått berätta vad de såg på gruppens bild av trädet.

Ena gruppens text om trädet:
”Ett träd
Är brunt och grönt.
Har en stam och grenar.
Gröna blad.
Ibland äpplen och frukt.
Ibland trillar bladen ner och sover.”

Andra gruppens text om trädet:
”Ett träd
Med grenar, äpplen och löv.
Trädet är brunt, grönt och rött.
Det står barn fram för det.”

På samlingarna har vi haft inslag av drama och rytmik med ”Vårt” träd och vår närmiljö som inspiration. Barnen har även hjälpt till att plocka äpplen från trädet, av äpplena gjorde vi en mumsig äpplekaka tillsammans.

.

I slutet av månaden gick vi till skogen, vi pratade om hur vi ska behandla växter och djur i skogen. Vi utforskade och dokumenterade hur det såg ut i skogen, barnen tyckte det var konstigt att det fanns löv både på träden men även på marken. Vi kom fram till att vissa löv hade träden tappat förra året och vissa löv hade träden tappat detta året. Barnen fick samla några löv var som vi har lagt i press.
De fick även känna på och måla av trädens bark. Syftet med promenaden till skogen var att barnen skulle få utforska skogen samt att dokumentera vad de upplevde i skogen, detta genom att måla och att samla olika löv.Projektets syfte är att barnen skall bli mer intresserade av att utfortska vår när miljö samt att bli mer medvetna över hur, och vad de vill och kan dokumentera inom projektet.

- Utveckla sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap. (Lpfö 98)

-------------------------------------------------------------------------------------

Startsidan