Om oss Kontakt
och
Blanketter
Klagomålsrutin Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vår verksamhet

Vår verksamhet

2015
Januari Februari Mars April Maj Juni Augusti September Oktober2014


AUGUSTI 2015

Månen

Vi har skolat in fyra nya barn. Så under augusti har vi jobbat mest med att de nya barnen skall vänja sig vid att vara på förskolan, lära känna oss pedagoger, lära känna sina nya kompisar och att vi ska skapa en trygg barngrupp.

Barnen har fått pröva på olika aktiviteter som t.ex. måla med flaskfärger och baka med play-do.

Läroplan för förskolan Lpfö 98/10
Varje barn skall tillsammans med sina föräldrar få en god introduktion i förskolan.

--------------------------------------------------------------------------------------

Regnbågen

Vi har startat upp med inskolningar och aktiviteter som får ihop den nya barngruppen.

Barnen har tagit med saker som symboliserar vad de gjort i sommar och fått berätta på en samling. Tillsammans har de sedan skapat en sommarvägg i hallen.

# utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga
# utvecklar ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra (utdrag ur läroplanen)
--------------------------------------------------------------------------------------

Kometen

Vi har börjat en ny termin med 18 barn. Utav dessa är det 6 som är nya i gruppen.
Vi har haft tre dagars inskolning med de nya barnen. Vi har lagt stor vikt på att alla skall känna sig välkomna in i vår grupp. Vi har haft namnlekar och sjungit våra namn för att lära känna varandra.

Som en trevlig uppstart har barnen fått ta med sig en sommarbild, som de har fått dekorera och sedan berätta kring på våra samlingar.--------------------------------------------------------------------------------------

Solen

Vi startade terminen med att skola in 7 nya barn på Solen.

På våra samlingar har alla barn berättat om något de har upplevt under sommaren. Barnen har i en ask lagt i något de vill visa och berätta om.
Sommarminnet de haft med sig hemifrån underlättar för dem att minnas och beskriva med ord.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra. (Lpfö98)

.

-------------------------------------------------------------------------------------

Startsidan