Om oss Kontakt
och
Blanketter
Klagomålsrutin Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vår verksamhet

Vår verksamhet

2015
Januari Februari Mars April Maj Juni Augusti September Oktober2014


MARS 2015

Månen

Utifrån barnens intressen har vi jobbat med SPINDELN som tema.
Vi har tagit reda på fakta, sjungit och lekt olika sånger och lekar om spindlar och barnen har fått skapa egna spindlar.

Enligt läroplanen (Lpfö98/10) skall förskolan sträva efter att varje barn:
*utvecklar sin nyfikenhet och sin lust att leka och lära,*utvecklar sin förståelse för naturkunskap och ser samband i naturen, *utvecklar sin förståelse för rum, läge och riktning, *alla barn skall få möjlighet att träna sin koordenationsförmåga och sin kroppsuppfattning.


Tillsammans med barnen tittade vi på olika bilder på spindlar.
Vi pedagoger uppmärksammade barnen på att spindlarna har många ben och ögon. Tillsammans räknade vi att spindeln har åtta ben och vi människor har bara två. Vi tog reda på att spindlar har mellan fyra och åtta ögon beroende på vilken sort det är.
Sedan fick barnen själva skapa egna spindlar.Vi pratade om att spindlarna äter flugor och myggor. Att de fångar sin mat genom att göra spindelnät, där flugor och myggorna fastnar. Vi tittade på bilder av spindelnät. Sedan lekte vi att barnen skulle kliva över trådarna i ett spindelnät som vi hade spänt upp, barnen skulle akta sig så att de inte väckte spindeln.--------------------------------------------------------------------------------------

Kometen

Den här månaden inföll årets påsk. Detta firade vi med att få besök av Hönan Agda. Hönan Agda är vår höna som kommer och sjunger och busar med oss.
I år fick alla barnen en var sin kyckling av Agda som vi skulle hjälpa och ta hand om.

Efter att Hönan Agda varit här firade vi påsken med god mat i lekhallen där vi dukade långbord tillsammans med vår grannavdelning Solen. Där avnjöt vi påsklunchen som vår kokerska Lena gjort till oss.

Vi påskpyntade vår avdelning med fina fjädrar och påskkäringen kom upp i vårt fönster samt alla de fina påskkycklingarna som barnen gjort.--------------------------------------------------------------------------------------

Solen

Solförmörkelsen… behövde man solglasögon eller om det räckte med vanliga glasögon… Det var säkert också viktigt att ha en klocka, så att man skulle veta när det blev mörkt… eller skulle det egentligen bli mörkt? Läroplanen för förskolan säger:

”Barnens nyfikenhet, företagsamhet och intressen ska uppmuntras och deras vilja och lust att lära ska stimuleras. I förskolans uppdrag ingår att såväl utveckla barns förmågor och barns eget kulturskapande som att överföra ett kulturarv – värden, traditioner och historia, språk och kunskaper – från en generation till nästa.” (Skolverket, 2010).

Därför anammade vi pedagoger deras intresse för detta naturvetenskapliga fenomen och pratade mycket tillsammans med barnen om vad en solförmörkelse är. Vi har också haft samlingar i mindre grupper där vi har diskuterat planeter, stjärnor och månar. En del planeter är kalla och andra är jättevarma. Vatten är ju 100 grader när det kokar och det är ju jättevarmt! Undrar då egentligen hur varm solen är längst in? 15 miljoner grader varm??? Det måste ju vara ”a*avarmt” som något barn uttryckte sig. Barnen är mycket kloka och har stenkoll på att solen är en bra stjärna som vi behöver i vårt solsystem. Utan solen skulle det bli jättekallt på jorden och barnen var överens om att allt levande behöver både värme och ljus för att leva.

”Förskolan skall sträva efter att varje barn
• tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
• utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
• utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,…/(Skolverket, 2010).
Tyvärr var det ju inte klart och fint väder så det var nog inte många som märkte att det var någon solförmörkelse eller ej. Vi fick ta hjälp av ”svtplay” där de visade hur det hade sett ut på Svalbard. Då kunde vi ju konstatera att det verkligen blev svart när månen låg i en rät linje med solen och att det då föll en skugga över jorden.

-------------------------------------------------------------------------------------

Startsidan