Om oss Kontakt
och
Blanketter
Klagomålsrutin Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vår verksamhet

Vår verksamhet

2015
Januari Februari Mars April Maj Juni Augusti September Oktober2014


JANUARI 2015

Regnbågen

Vi på regnbågen har börjat terminen med att skola in några nya barn.

Sen har tagit tillfället att prata om färgen vit nu när det blev lite snö på marken.
Flera av våra barn har under en tid pratat om Olaf från filmen Frost.
Vi har gjort fina snöbubbar som klarar av att vara inne.En liten mini snögubbe fick vi också ihop en dag.--------------------------------------------------------------------------------------

Månen

Äntligen hade det snöat!
Snön räckte precis till att bygga en väldigt liten snögubbe.

Experiment: Vad händer om man tar in snögubben?

Snögubben fick stå i en tallrik på fönsterbänken.
Barnen observerade vad som hände: snögubben krympte och krympte.
Till sist var det bara vatten kvar i tallriken tillsammans med gubbens mössa och näsa.
Barnen lärde sig att snön känns kall och att den smälter när den kommer in i värmen.

Förskolan skall sträva efter att varje barn
-upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld.
- utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska och samtala om naturvetenskap.
(Lpfö98/10)


--------------------------------------------------------------------------------------

Solen

I veckan har vi både läst boken ”Sagan om den lilla lilla gumman” och lyssnat på den som flanosaga.
Barnen har målat ett fint kollage som bakgrund och hänger nu på väggen i lekrummet.

Det lilla lilla huset har kommit på platsBarnen har målat varsitt hus i sina böcker.
Dessa böcker kommer vi att jobba med några veckor framöver och fylla med bilder från sagan.
Även en liten sång kommer att finnas med i boken..Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta och uttrycka tankar. (Lpfö98)

--------------------------------------------------------------------------------------

Kometen

Vi fortsätter på vårt kommunikationstema.
Barnen håller just nu på att skapa sig själva i sin naturliga storlek med diverse material. Till detta sker intervjuer där barnen fritt får berätta om sig själva.
För ytterliggare inflytande och ett annat kommunikationssätt, får barnen själva fotografera någonting de tycker om att göra på förskolan. Detta hänger vi upp bredvid respektive modell inne på avdelning.”Arbetslaget ska ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer” (Lpfö98)

Överallt i verksamheten finns kommunikation. Här nedan är ett exempel:
Några av de äldsta barnen håller på att bygga ihop en bil. De samarbetar genom det verbala talet, men också genom kroppsspråket och via bilder.
Därefter berättade de hur de hade gått tillväga, visade och lät de andra barnen prova konstruktionen på en samling.-------------------------------------------------------------------------------------

Startsidan